Östgöta Portservice och Motum Port blir ett bolag

Östgöta Portservice och Motum Port har nyligen gått ihop till ett portbolag med namnet Motum Port AB. Förändringen är framförallt av administrativ karaktär och Östgöta Portservice kommer att finnas kvar som en bifirma inom Motum Port AB.

– Med denna förändring så kommer vi att bli ännu mer slagkraftiga gällande tjänsteutbud och serviceerbjudande i Mälardalen och Östergötaland. Det i sin tur ger oss möjlighet att ge både befintliga och nya kunder en ännu bättre kundupplevelse”, säger Staffan Håkansson, VD Motum Port AB.

Om du har frågor kring ovan, vänligen kontakta Staffan Håkansson, staffan.hakansson@motumport.se